thpt-fpt-pham-quoc-toan

Thầy Phạm Quốc Toàn – Tổ trưởng tổ Tự nhiên

Tổ trưởng tổ Tự nhiên

Chức danh: Tổ trưởng tổ Tự nhiên Email: [email protected] Trình độ học vấn: 2005 – 2009: Cử nhân đại học, chuyên ngành Toán Học, Trường…

Xem tiếp

thpt_fpt_thu-hien

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền – Tổ trưởng Tổ Xã hội

Tổ trưởng tổ Xã hội

Chức danh: Tổ trưởng tổ Xã hội Email: [email protected] Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Thạc sỹ, chuyên ngành Ngôn ngữ học, Trường Đại học Sư phạm…

Xem tiếp

thpt_fpt-nguyen-thi-thanh_ngoc

Cô Nguyễn Thị Thanh Ngọc – Nhóm trưởng nhóm Lịch sử

Nhóm trưởng nhóm Lịch sử

Chức danh: Nhóm trưởng nhóm Lịch sử Email: [email protected] Trình độ học vấn: Cử nhân đại học, chuyên ngành Sư phạm Lịch sử, Trường Đại…

Xem tiếp

thpt-fpt-giao-vien

Cô Phùng Thị Hiên – Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng Phát triển cá nhân PDP

Trưởng nhóm Kỹ năng mềm, Business, Hướng nghiệp và Tham vấn tâm lý - Phòng Phát triển cá nhân PDP

Chức danh: Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng Phát triển cá nhân PDP Email: [email protected] Trình độ: Thạc sỹ Tâm lý, Đại học Giáo dục – ĐH…

Xem tiếp

thpt_fpt_nguyenvanbinh

Thầy Nguyễn Văn Bình – Tổ trưởng tổ văn phòng 2

Tổ trưởng tổ văn phòng 2

Chức danh: Tổ trưởng tổ văn phòng 2 Email: [email protected] Trình độ: Tốt nghiệp: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng – Đại học FPT Kinh nghiệm: …

Xem tiếp

thpt-fpt-giao-vien-phung-ngoc-quyen

Cô Phùng Thị Ngọc Quyền – Nhóm trưởng nhóm Sinh học

Chức danh: Nhóm trưởng nhóm Sinh học Email: [email protected] Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Thạc sĩ, chuyên ngành Sư phạm Sinh học, Trường Đại…

Xem tiếp

THPT-FPT-giao-vien-quan-nhiem-be-van-hai

Thầy Bế Văn Hải – Giáo viên quản nhiệm

Chức danh: Giáo viên quản nhiệm Email: [email protected] Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Ngữ Văn Kinh nghiệm làm việc: 1 năm là giáo viên môn Ngữ…

Xem tiếp

thpt_fpt_giao_vien_kim_anh

Cô Trần Thị Kim Anh – Giáo viên Toán

Chức vụ: Giáo viên Toán Email: [email protected] Trình độ: Cử nhân trường Đại học sư phạm Hà nội Kinh nghiệm làm việc: Từ 2016 – nay:…

Xem tiếp

thpt-fpt-giao-vien-kieu-duc-thai

Thầy Kiều Đức Thái – Giáo viên quản nhiệm

Chức danh: Giáo viên quản nhiệm Email: [email protected] Trình độ học vấn: Cử nhân đại học, chuyên ngành SP Vật Lý, trường ĐHSP Thái Nguyên Kinh…

Xem tiếp

thpt_fpt_thieu-thi-hong

Cô Thiều Thị Hồng – Giáo viên Toán

Giáo viên dạy toán

Chức danh: Giáo viên Toán Email: [email protected] Trình độ: cử nhân đại học Quốc gia Hà Nội Kinh nghiệm làm việc: Từ năm 2010 -2016: giảng…

Xem tiếp