Trải nghiệm để trưởng thành

8000 phụ huynh, 4000 học sinh đã lựa chọn mô hình nội trú THPT FPT

0%
Học sinh tốt nghiệp đi du học
0%
Học sinh tốt nghiệp học lên
đại học FPT
0%
Học sinh tốt nghiệp thi đỗ các trường ĐH trong nước

8000 phụ huynh, 4000 học sinh đã lựa chọn mô hình nội trú THPT FPT

0
Tỉnh/TP: Học sinh THPT FPT đến từ khắp mọi miền Tổ quốc
0
Đối tác liên kết quốc tế
0
Quốc gia học sinh FPT School đã đến giao lưu và học tập

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2022 - 2023

le-truong-thanh
19:00
Trường THPT FPT Hà Nội
thpt-fpt-prom-luminous
19:30
Trường THPT FPT Hà Nội
thpt-fpt-fschool-science-day
08:00
Trường THPT FPT Hà Nội
thpt-fpt-chung-ket-olympia
09:30
Trường THPT FPT Hà Nội