ORIENTATION WEEKS

thpt-fpt-orientation-weeks

📌ORIENTATION WEEKS – 2 TUẦN LỄ ĐỊNH HƯỚNG ĐẶC BIỆT TẠI FSCHOOL

Orientation Weeks – 2 tuần lễ định hướng là khoảng thời gian ý nghĩa để các chú khủng long FPT-REX nhà FSchool Hoà Lạc làm quen với môi trường mới. Rất nhiều hoạt động thú vị đang chờ đón các bạn ở Orientation Weeks, FSchoolers đã sẵn sàng chưa?🔥
—————————–
📍 Trường Phổ Thông FPT – Trải nghiệm để trưởng thành📍
🌎 Website: hoalac-school.fpt.edu.vn
#Trường_học_trải_nghiệm
#THPTFPT