Cô Mai Thị Thu Nhàn – Giáo viên Toán

Chức danh: Giáo viên Toán

Email: [email protected]

Trình độ học vấn: Thạc sĩ ngành Sư phạm Toán

Kinh nghiệm công tác: 

  • Từ 2012- 2015: công tác tại trường Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Từ 2016- nay: Giáo viên tại THPT FPT

Phương châm sống: Yes … I can.

 

Ngày đăng: 14/10/2017

Ngày cập nhật: 02/12/2017

Tác giả: Phạm Hoa

Tin cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2024 - 2025

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh