[wpseo_breadcrumb]

Quy định tài chính Trường THPT FPT năm học 2021 – 2022

Ngày đăng: 01/06/2021

Ngày cập nhật: 01/06/2021

Ngày đăng: 01/06/2021

Ngày cập nhật: 01/06/2021

Tác giả: Phạm Hoa

TRÍCH QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐỐI VỚI HỌC SINH TRƯỜNG THPT FPT CƠ SỞ HÒA LẠC
(Ban hành theo Quyết định số 220/QĐ-ĐHFPT ngày 04/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT)

1. Phí tuyển sinh

1.1. Phí thi tuyển: Là khoản phí học sinh phải đóng khi nộp hồ sơ thi tuyển để tham dự bài thi đánh giá năng lực đầu vào.

1.2. Phí xét tuyển: Là khoản phí xét duyệt hồ sơ đối với học sinh tuyển thẳng không tham dự bài thi đánh giá năng lực đầu vào.

2. Phí nhập học, học phí, sách giáo khoa

2.1. Phí nhập học: Là khoản phí học sinh đóng khi làm thủ tục nhập học chính thức. Phí này đóng một lần duy nhất trong toàn bộ quá trình học.

2.2. Học phí:

 • Học phí được quy định cho từng khối lớp theo từng năm học. Học phí bao gồm các chi phí liên quan đến quá trình học tập chính khoá bắt buộc theo yêu cầu của Sở Giáo dục Đào tạo và chương trình học ngoại khóa bắt buộc gồm các môn học bổ trợ, các tiết học tăng cường của nhà trường.
 • Học phí không bao gồm phí dịch vụ nội trú (tiền ở ký túc xá (KTX) và phí quản lý nội trú), phí bảo hiểm y tế, đồng phục, võ phục Vovinam, trang phục Giáo dục Quốc phòng (GDQP), sách tiếng Anh Pathways, sách giáo khoa điện tử, xe đưa đón cuối tuần… được quy định ở mục 3_ các loại phí khác và các khóa học nâng cao (tự chọn theo nhu cầu học sinh) như luyện thi SAT, TOEFL, IELTS…
 • Học phí được tính theo đơn vị học kỳ, từ ngày bắt đầu học kỳ đến khi kết thúc học kỳ, bao gồm cả các ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ theo lịch của nhà trường. Học phí không có giá trị quy đổi theo các đơn vị tháng, tuần, ngày làm việc…

2.3. Sách giáo khoa, sách tham khảo:

 • Học sinh sử dụng sách giáo khoa điện tử theo chương trình chính khóa của Bộ giáo dục và Đào tạo. Nhà trường sẽ đứng ra lựa chọn nhà cung cấp để mua hộ học sinh.
 • Sách giáo khoa tham khảo, sách học các môn ngoại khóa bắt buộc; Tài liệu hướng dẫn ôn luyện thi THPT quốc gia; Hồ sơ đăng ký dự tuyển; Phiếu dự xét tốt nghiệp; Tài liệu thông tin cần biết về kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hàng năm Nhà trường cung cấp danh sách cho học sinh tự trang bị hoặc hỗ trợ mua với giá bìa.

2.4. Chính sách học bổng và ưu đãi học phí: Tuân thủ theo Quy định học bổng và chế độ ưu đãi đối với học sinh trường THPT FPT (cơ sở Hòa Lạc) được ban hành năm 2021.

2.5. Chính sách điều chỉnh học phí:

Học phí có thể được điều chỉnh theo năm học không quá 10% và được ban hành bằng phụ lục mới.

3. Các loại phí khác

3.1. Phí phát triển trường: Là khoản phí học sinh đóng khi làm thủ tục nhập học chính thức và đóng mỗi năm một lần. Đây là khoản phí phục vụ cho việc phát triển trường, đầu tư, bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

3.2. Phí quản lý nội trú: Học sinh nội trú phải nộp phí quản lý nội trú, là khoản phí dùng để tổ chức và quản lý các hoạt động, sinh hoạt nội trú của học sinh. Phí quản lý nội trú được tính theo kỳ học, không có giá trị quy đổi theo các đơn vị tháng, tuần, ngày…

3.3. Đồng phục, võ phục, trang phục GDQP: Nhà trường tìm nhà cung cấp phù hợp để mua hộ hoặc cung cấp cho học sinh tương đương giá đặt may.

3.4. Phí mua bảo hiểm y tế: Mức thu theo quy định của Nhà nước.

3.5. Phí khám sức khoẻ: Phí khám sức khỏe được thu vào đầu năm học.

3.6. Phí làm lại thẻ học sinh, thư viện: Học sinh đánh mất thẻ có thể đăng ký cấp lại theo mức phí quy định.

3.7. Phí phạt trả chậm sách:

 • Học sinh trả chậm sách mượn thư viện phải nộp phí trả chậm tính từ ngày đáo hạn đến ngày thực tế trả sách (gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ). Học sinh trả chậm sách trên 30 ngày ngoài phí trả chậm sẽ phải nộp phạt bổ sung một khoản bằng giá bìa sách.
 • Học sinh làm mất sách mượn thư viện hoặc làm rách, mất trang… phải bồi thường giá trị bằng giá trị ban đầu của cuốn sách đó, đồng thời phải nộp phí trả chậm (nếu có).
 • Khoản phạt trả chậm sách tối đa bằng giá trị cuốn sách.

3.8. Phí học bù, học lại: Học sinh nghỉ học nhiều quá mức quy định phải tham gia học bù do nhà trường tổ chức; Học sinh có kết quả học tập quá kém có nguyện vọng được học lại để cải thiện điểm. Thời gian học bù, học lại được bố trí vào cuối tuần hoặc sau giờ học chính khóa. Học phí học bù, học lại được nộp cùng học phí kỳ tiếp theo.

3.9. Phí nhập học trở lại: Áp dụng đối với học sinh đã thôi học, có nhu cầu quay trở lại trường để tiếp tục học tập.

3.10. Phí bồi thường làm hư hỏng tài sản của trường: Học sinh làm hư hỏng tài sản của nhà trường dù vô tình hay cố ý sẽ phải bồi thường. Hình thức và mức độ bồi thường cụ thể sẽ do Ban Giám hiệu quyết định tùy theo tính chất vụ việc vi phạm.

3.11. Phí trang bị vật dụng cho giường ngủ KTX: Để đảm bảo yếu tố thẩm mỹ tại ký túc xá, mỗi học sinh sẽ trang bị tối thiểu 01 bộ: đệm, vỏ ga giường, gối và vỏ gối theo chất liệu, mẫu mã và kích thước do nhà trường thống nhất. Khi rời khỏi trường, học sinh có quyền nhận lại các vật dụng này.

3.12. Phí tiền ở KTX: Học sinh ở tại KTX của trường phải nộp tiền ở. Tiền ở đã bao gồm chi phí điện, nước sinh hoạt và dịch vụ vệ sinh khu vực chung. Phí tiền ở KTX nộp theo kỳ vào thời điểm đầu học kỳ cùng học phí.

3.13. Phí xe đưa đón:

 • Nhà trường cung cấp dịch vụ xe đưa đón cuối tuần đối với những gia đình có nhu cầu đăng ký. Chi phí xe căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký và giá dịch vụ của nhà cung ứng theo nguyên tắc thu bù chi.
 • Việc đăng ký xe hoặc hủy xe được tiến hành hàng kỳ vào thời điểm trước khi học kỳ mới bắt đầu. Tiền xe được thu theo kỳ và không được trừ những ngày không đi học, nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ theo kế hoạch năm học của Nhà trường.
 • Ngoài đợt đăng ký đầu kỳ, trong kỳ học sinh được đăng ký 1 lần đi, 1 lần hủy xe và 2 lần chuyển tuyến tuy nhiên cần báo trước tối thiểu 2 ngày làm việc và tuyến mới chuyển đến còn chỗ. Học sinh đăng ký đi xe sẽ nộp tiền xe theo tỷ lệ thời gian học còn lại của học kỳ nhân với tiền xe của cả kỳ tại thời điểm đăng ký. Học sinh đăng ký hủy xe sẽ được hoàn tiền theo tỷ lệ thời gian học còn lại của học kỳ trong vòng 5 ngày làm việc. Học sinh chuyển tuyến phải nộp thêm tại thời điểm đăng ký hoặc hoàn trả lại trong vòng 5 ngày làm việc số tiền chênh lệch giữa hai tuyến nếu có nhân với tỷ lệ thời gian còn lại của học kỳ.

3.14. Phí ôn thi tốt nghiệp khối 12: Nhà trường tổ chức ôn thi cho học sinh khối 12 trước khi kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra. Học sinh đăng ký tự nguyện, học tập và sinh hoạt 2 tuần tại trường.

4. Chính sách hoàn trả học phí và các khoản phí khác

4.1. Phí tuyển sinh, phí nhập học:Phí tuyển sinh và phí nhập học không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

4.2. Phí phát triển trường: Không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

4.3. Học phí:

 • Học sinh thôi học trước ngày làm việc kỳ mới bắt đầu (kỳ học đầu tiên tính theo ngày nhập trường) sẽ được hoàn trả 80% học phí thực nộp.
 • Học sinh thôi học trong vòng 2 tuần kể từ ngày làm việc kỳ mới bắt đầu sẽ được hoàn trả 50% học phí thực nộp.
 • Học sinh thôi học sau 2 tuần kể từ ngày làm việc học kỳ mới bắt đầu sẽ không được hoàn trả học phí thực nộp.
 • Học sinh không được hoàn trả học phí đối với các buổi nghỉ học kể cả trong trường hợp tự ý nghỉ hoặc nghỉ theo lịch của nhà trường.

4.4. Các khoản phí khác:

Các khoản phí khác ngoài học phí được hoàn trả theo nguyên tắc như sau:

 • Phí quản lý nội trú: Giống quy định hoàn trả học phí.
 • Phí tiền ở KTX: Không hoàn trả do nhà trường đã dành chỗ ở cho học sinh, không bố trí cho học sinh khác ở thay thế được.
 • Phí đồng phục, võ phục, vật dụng cho giường ngủ KTX: Hoàn trả tiền nếu trường chưa đặt may đồng phục, chưa mua vật dụng cho giường ngủ KTX. Trường hợp nhà trường đã mua thì học sinh được nhận đồng phục, vật dụng giường ngủ KTX.
 • Phí sách học theo chương trình riêng của trường: Hoàn trả tiền nếu học sinh chưa được phát sách. Nếu học sinh đã nhận sách thì nhà trường sẽ không thu hồi sách, đồng thời không hoàn trả tiền.
 • Phí khám sức khỏe: Hoàn trả nếu chưa tổ chức hoạt động khám sức khỏe.

5. Quy định về thời hạn nộp học phí và các khoản phí

 • Học sinh có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ học phí và các khoản phí khác nộp theo kỳ ít nhất 1 tuần trước khi kỳ học chính thức bắt đầu.
 • Với các khoản phí khác phát sinh trong quá trình học tập, học sinh sẽ nộp ngay khi có phát sinh.
 • Các trường hợp không hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng hạn và không có đơn hoãn, miễn giảm được Ban giám hiệu chấp thuận được xem như thôi học tự nguyện.
 • Học sinh nhập học muộn so với quy định tuyển sinh của Trường có trách nhiệm nộp đầy đủ các khoản học phí và phí khác giống như các học sinh nhập học đúng quy định.

6. Quy định về thanh toán và chứng từ thanh toán

 • Tất cả các khoản thu từ học sinh đều được nhà trường cung cấp hóa đơn hoặc phiếu thu, trừ các khoản học sinh thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp.
 • Học phí và các khoản phí cụ thể được nêu chi tiết ở các phụ lục kèm theo quy định này.

7. Điều khoản thi hành

 • Quy định này được áp dụng cho học sinh Trường THPT FPT cơ sở Hòa Lạc năm học 2021 – 2022.
 • Trong trường hợp học sinh vi phạm quy định tài chính, Nhà trường có quyền xem xét kỷ luật từ mức phê bình đến cảnh cáo và buộc thôi học.
 • Trong trường hợp việc học tập của học sinh bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh… nhà trường sẽ có văn bản hướng dẫn bổ sung tuân thủ quy định nhà nước và phù hợp tình hình thực tế.
 • Phòng kế toán có trách nhiệm phổ biến và hướng dẫn thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc trình hiệu trưởng ban hành văn bản điều chỉnh thay thế.

 

Tin cùng chuyên mục