Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý trường học điện tử FSchool – MIS

Ngày đăng: 15/08/2013

Ngày cập nhật: 16/10/2021

Ngày đăng: 15/08/2013

Ngày cập nhật: 16/10/2021

Tác giả: Phạm Hoa

Để phục vụ nhu cầu công nghệ thông tin hóa các tác vụ trong nhà trường, cũng như hỗ trợ phụ huynh và học sinh thuận lợi trong việc theo dõi các kế hoạch đào tạo, lịch biểu, hoạt động, thông báo… nhà trường đã đưa vào vận hành hệ thống quản lý trường học điện tử FSchool – MIS (truy cập tại địa chỉ http://thptmis.fpt.edu.vn).

Giao diện Hệ thống quản lý trường học điện tử Fschool.

Giao diện Hệ thống quản lý trường học điện tử Fschool.

Trong tuần đầu tiên đưa vào sử dụng (từ 12/8- 16/8/2013), phụ huynh có thể đăng nhập và thay đổi mật khẩu cũng như hình dung ban đầu về cấu trúc và giao diện làm việc của hệ thống dành riêng cho phụ huynh. Nhà trường vẫn tiếp tục tiến hành bố sung các dữ liệu về học sinh, danh sách lớp, thời khóa biểu… nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Trong các tuần lễ sau đó (từ ngày 19/8/2013), hệ thống sẽ cập nhật các thông tin về việc học tập, sinh hoạt hàng ngày của học sinh để phụ huynh có thể theo dõi và nắm bắt kịp thời về tình hình con em mình.

Vậy nhà trường thông báo để phụ huynh có kế hoạch khai thác, sử dụng hệ thống này một cách hiệu quả.

BGH Trường THPT FPT

 

Tin cùng chuyên mục