Cô Phạm Quỳnh Trang

Cô Phạm Quỳnh Trang – Giáo viên kỹ năng mềm

Cô Nguyễn Thị Đăng

Cô Nguyễn Thị Đăng – Giáo viên kỹ năng mềm

Cô Lê Thị Mừng

Cô Lê Thị Mừng – Giáo viên kỹ năng mềm

Cô Vũ Minh Hằng

Cô Vũ Minh Hằng Giáo viên kỹ năng mềm Trình độ: Cử nhân Sư phạm Địa lí Kinh nghiệm:04 năm kinh nghiệm: – 2018-2019: Giảng dạy Kỹ năng mềm tại Tổ chức Giáo dục City Smart; – 2019-nay: Giảng dạy Kỹ năng mềm tại Trường THPT FPT Thành tích:– Sinh viên 5 Tốt cấp Thành…

Cô Lương Thị Trà My

Cô Lương Thị Trà My – Giáo viên kỹ năng mềm

Cô Dương Thị Hằng My

Cô Dương Thị Hằng My – Giáo viên Business thuộc tổ PDP của trường THPT FPT Hà Nội…

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh