Cô Nguyễn Thị Thanh Ngọc – Nhóm trưởng nhóm Lịch sử

Ngày đăng: 08/12/2017

Ngày cập nhật: 11/03/2020

Ngày đăng: 08/12/2017

Ngày cập nhật: 11/03/2020

Tác giả: Phạm Hoa

thpt_fpt-nguyen-thi-thanh_ngoc

Chức danh: Nhóm trưởng nhóm Lịch sử

Email: [email protected]

Trình độ học vấn: Cử nhân đại học, chuyên ngành Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kinh nghiệm công tác:

  • Từ tháng 9/2013 đến tháng 5/2014: Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Duy Tiên B
  • Từ tháng 8/2014 đến nay: Giáo viên Lịch sử, Trường THPT FPT

 

Tin cùng chuyên mục