Quy định học bổng và chế độ ưu đãi học phí đối với học sinh THPT FPT năm học 2024 – 2025

QUY ĐỊNH HỌC BỔNG VÀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH
THUỘC KHỐI PHỔ THÔNG FPT
(Ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-CTGDFPT ngày 22 tháng 2 năm 2024
của  Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục FPT)

Điều 1. Đối tượng áp dụng

– Đối với học sinh đăng ký nhập học mới các lớp đầu mỗi cấp học: Áp dụng chế độ học bổng và ưu đãi học phí đăng ký nhập học năm 2024 – 2025 tại các cơ sở thuộc Khối Phổ thông FPT.

– Đối với học sinh đang học tập tại các cơ sở thuộc Khối Phổ thông FPT: Tiếp tục được hưởng chế độ học bổng và ưu đãi học phí theo quy chế tuyển sinh từng khoá.

– Đối với học sinh chuyển trường đến ngoài lớp đầu tiên của mỗi cấp học thời điểm đầu năm học 2024 – 2025 và học sinh chuyển trường đến tất cả các lớp thời điểm đầu học kỳ II năm học 2024 – 2025: Chỉ áp dụng chế độ ưu đãi học phí.

Điều 2. Trị giá, thời hạn áp dụng học bổng và chế độ ưu đãi

– Học bổng có các trị giá 30%, 50%, 70% và 100% học phí của từng năm học và được áp dụng đến hết cấp học. Các cơ sở có thể lựa chọn một hoặc nhiều mức học bổng trên.

– Học bổng theo quy định của cuộc thi tài năng do trường và Khối Phổ thông FPT tổ chức.

– Ưu đãi theo quy định chung của FPT Education.

– Ưu đãi học phí đối với các Trường mới khai trương.

– Ưu đãi học phí vùng miền.

– Ưu đãi Tuyển sinh hàng năm.

Điều 3. Số suất học bổng và ưu đãi được cấp của từng khoá

Tổng giá trị tất cả các mức học bổng và ưu đãi học phí được cấp của từng khoá không vượt quá 10% học phí chuẩn của tổng số học sinh khoá đó đối với từng cơ sở.

Điều 4. Chế độ ưu đãi học phí

– Ưu đãi 30%, 10% học phí được áp dụng theo nội dung của Quyết định số 02/QĐ- CTGDFPT.

– Ưu đãi 10% học phí thực nộp dành cho con ruột của cán bộ nhân viên FPT được áp dụng theo nội dung của Quyết định số 695A/QĐ-ĐHFPT.

Điều 5. Học bổng

1. Cấp học bổng trực tiếp

– Cấp học bổng trị giá 100% học phí 3 năm học tại cấp THPT FPT cho thí sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Toán, Ngoại ngữ, Tin học, Ngữ văn lớp 9 năm học 2022 – 2023 hoặc năm học 2023 – 2024 (thí sinh dự thi vượt cấp được áp dụng).

– Cấp học bổng trị giá 70% học phí 3 năm học tại cấp THPT FPT cho thí sinh đạt một trong các điều kiện sau:

➢ Giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Khoa học lớp 9 năm học 2022 – 2023 hoặc năm học 2023 – 2024 (thí sinh dự thi vượt cấp được áp dụng).

➢ Giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Toán, Ngoại ngữ, Tin học, Ngữ văn lớp 9 năm học 2022 – 2023 hoặc năm học 2023 – 2024 (thí sinh dự thi vượt cấp được áp dụng).

➢ Cấp học bổng theo quy định của cuộc thi tài năng do các cơ sở thuộc Khối Phổ thông FPT tổ chức.

– Cấp học bổng trị giá 30% học phí 3 năm học tại cấp THPT FPT cho thí sinh đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Toán, Ngoại ngữ, Tin học, Ngữ văn lớp 9 năm học 2022 – 2023 hoặc năm học 2023 – 2024 (thí sinh dự thi vượt cấp được áp dụng).

2. Kỳ thi tìm kiếm học bổng:

Thí sinh tham gia kỳ thi tìm kiếm học bổng và phỏng vấn để có cơ hội nhận các suất học bổng trị giá 100%, 70%, 50%, 30% học phí trong 3 năm học tại cấp THPT FPT.

2.1. Đối tượng: Thí sinh thoả mãn một trong các trường hợp sau:

– Đạt tổng điểm trung bình học kỳ môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ của 03 học kỳ liên tiếp trong năm lớp 8 và lớp 9 từ 70,0 điểm trở lên.

– Đạt 3,5 năm học sinh giỏi bậc THCS.
– Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Toán, Ngoại ngữ, Tin học, Ngữ văn lớp 9 năm học 2022 – 2023 hoặc năm học 2023 – 2024 (thí sinh dự thi vượt cấp được áp dụng).
– Đạt giải nhì và giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Khoa học lớp 9 năm học 2022 – 2023 hoặc năm học 2023 – 2024 (thí sinh dự thi vượt cấp được áp dụng).
– Giải nhất và giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp quận/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh các môn Toán, Tin học, Ngoại ngữ, Ngữ văn, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý năm lớp 9.
– Giải nhất và giải nhì toán máy tính cầm tay và giải toán bằng tiếng Anh/tiếng Pháp cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương lớp 9 năm học 2022 – 2023 hoặc năm học 2023 – 2024 (thí sinh dự thi vượt cấp được áp dụng).
– Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên lớp 9 năm học 2022 – 2023 hoặc năm học 2023 – 2024 về văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, cụ thể như sau:
➢ Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc đồng tổ chức, bao gồm: Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT, cuộc thi “Viết thư quốc tế UPU” do Bộ Thông tin – Truyền thông chủ trì.
➢Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn nghệ, thể dục thể thao do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc Bộ GD&ĐT phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức.
– Học sinh đạt giải nhất kỳ thi Tin học trẻ, Hùng biện tiếng anh cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
– Các giải thưởng khác ngoài các cuộc thi trên sẽ do Hiệu trưởng và Hội đồng tuyển sinh xem xét, quyết định.

2.2. Nội dung kỳ thi tìm kiếm học bổng:

– Thời gian: Do Khối Phổ thông quyết định.

– Hình thức dự thi: Trực tiếp tại các cơ sở thuộc Khối Phổ thông FPT.

– Môn thi: Toán tư duy và viết luận.

– Căn cứ vào kết quả bài thi tìm kiếm học bổng và hồ sơ cấp xét nếu có. Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định thí sinh và mức học bổng được cấp.

– Các cơ sở có thể tổ chức phỏng vấn học bổng đối với các thí sinh tham gia kỳ thi tìm kiếm học bổng, đã được hội đồng tuyển sinh cấp học bổng 30%, 50% nhưng có nhu cầu chứng minh năng lực để nâng mức học bổng được cấp. Hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

– Đối với trường hợp đặc biệt, thí sinh sẽ tham gia phỏng vấn với Hiệu trưởng/Giám đốc điều hành cơ sở và Hội đồng tuyển sinh. Hiệu trưởng/Giám đốc điều hành cơ sở và Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định thí sinh và mức học bổng được cấp, trình Giám đốc Khối Phổ thông FPT phê duyệt.

Điều 6. Ngừng cấp học bổng và ưu đãi học phí

Học sinh đang được cấp học bổng nếu vi phạm kỷ luật từ cấp độ 4 sẽ ngừng cấp học bổng ở học kỳ tiếp theo.

Nếu bố/mẹ/anh/chị không tiếp tục làm việc tại FE thì học sinh đang được hưởng ưu đãi học phí sẽ ngừng cấp ở kỳ học tiếp theo.

Điều 7. Hình thức cấp học bổng và ưu đãi học phí

– Học bổng, ưu đãi cấp cho học sinh được trừ trực tiếp vào số tiền học phí phải nộp theo từng kỳ và thỏa mãn các điều kiện đi kèm.

– Ngoại trừ mức ưu đãi 10% học phí lần nộp đầu tiên cho con CBNV FPT, đối với học sinh đủ điều kiện hưởng nhiều ưu đãi, học bổng thì sẽ được xét cấp ưu đãi, học bổng có giá trị cao nhất.

– Học phí để làm căn cứ tính học bổng, ưu đãi là học phí sau khi đã trừ ưu đãi vùng miền./.

 

Ngày đăng: 28/02/2024

Ngày cập nhật: 07/05/2024

Tác giả: Lê Trang

Tin cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2024 - 2025

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh