Quy định tài chính năm học 2022 – 2023

TRÍCH QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2022 – 2023

ĐỐI VỚI HỌC SINH TRƯỜNG THPT FPT

(Ban hành theo Quyết định số 24/QĐ-CTGDFPT ngày 13/4/2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT)

 

1. Phí tuyển sinh

1.1. Phí tuyển sinh: Là khoản phí tất cả các học sinh phải đóng khi nộp hồ sơ thi tuyển hoặc xét tuyển vào trường

1.2. Phí đăng ký học bổng: Là khoản phí các học sinh phải đóng khi tham gia thi hoặc xét duyệt học bổng.

2. Phí giữ chỗ, phí nhập học, học phí

2.1.  Phí giữ chỗ:

 • Là khoản phí học sinh nộp nhằm cam kết sẽ theo học ở trường, là tiêu chí ưu tiên để lựa chọn học sinh chính thức trong trường hợp số lượng học sinh trúng tuyển vào trường quá đông. Phí giữ chỗ thu bằng phí nhập học, được trừ vào các khoản phải nộp khi học sinh nhập học chính thức.

2.2. Phí nhập học: Là khoản phí học sinh đóng khi làm thủ tục nhập học chính thức. Phí này đóng một lần duy nhất trong toàn bộ quá trình học.

2.3.  Học phí:

 • Học phí được quy định cho từng khối lớp hoặc từng cấp học theo từng năm học. Học phí bao gồm các chi phí liên quan đến quá trình học chính khoá theo yêu cầu của Sở giáo dục Đào tạo và chương trình học ngoại khóa bắt buộc gồm các môn học bổ trợ, các tiết học tăng cường của Trường.
 • Học phí được tính theo đơn vị năm học và được chia thành 2 lần nộp với số tiền bằng nhau trước mỗi học kỳ. Học phí không có giá trị quy đổi theo các đơn vị học kỳ, tháng, tuần, ngày làm việc…

2.4. Chính sách học bổng và ưu đãi học phí: Thực hiện theo Quy định về học bổng và ưu đãi học phí được các Trường phổ thông ban hành cho năm học 2022 – 2023.

2.5. Chính sách điều chỉnh học phí: Học phí có thể được điều chỉnh theo năm học, biên độ điều chỉnh hàng năm không quá 10%.

3. Các khoản phụ phí

3.1. Phí quản lý bán trú: Học sinh học bán trú phải nộp phí quản lý bán trú, là khoản phí dùng để tổ chức và quản lý các hoạt động sinh hoạt bán trú của học sinh. Phí quản lý bán trú được tính theo học kỳ, không có giá trị quy đổi theo các đơn vị tháng, tuần, ngày làm việc….

3.2. Phí nội trú: Học sinh học nội trú phải đóng phí nội trú. Phí nội trú bao gồm tiền ở KTX, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ vệ sinh khu vực chung và phí quản lý nội trú theo mô hình quản nhiệm.

3.3. Phí làm lại thẻ học sinh: Tùy từng cấp học Nhà trường có thể yêu cầu học sinh làm thẻ học sinh để phục vụ ra vào trường, mượn sách thư viện và điểm danh thi cử. Học sinh khi vào trường được phát 1 miễn phí 1 thẻ. Trường hợp làm mất, học sinh phải nộp phí để làm lại thẻ.

3.4.  Phí phạt trả chậm sách:

 • Học sinh trả chậm sách mượn thư viện phải nộp phí trả chậm tính từ ngày đáo hạn đến ngày thực tế trả sách (gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ). Học sinh trả chậm sách trên 30 ngày ngoài phí trả chậm sẽ phải nộp phạt bổ sung một khoản bằng giá bìa sách.
 • Học sinh làm mất sách mượn thư viện hoặc làm rách, mất trang phải bồi thường giá trị bằng giá trị ban đầu của cuốn sách đó, đồng thời phải nộp phí trả chậm (nếu có).
 • Khoản phạt trả chậm sách tối đa bằng giá trị cuốn sách.

3.5. Phí học bù GDQP: Học sinh nghỉ học nhiều, vi phạm quy chế học tập có nguy cơ không đạt môn Giáo dục quốc phòng phải nộp phí học bù. Thời gian học bù được bố trí vào cuối tuần hoặc sau giờ học chính khóa. Học phí học bù được nộp cùng học phí kỳ tiếp theo.

3.6. Phí phạt nộp muộn học phí: Học sinh không nộp học phí đúng hạn sẽ phải nộp bổ sung phí phạt nộp muộn học phí bằng số ngày nộp muộn nhân với 0.03% số tiền phải nộp.

Trường hợp đến hạn nộp học phí kỳ tiếp theo nếu học sinh vẫn chưa hoàn thành học phí và phí chậm nộp kỳ trước sẽ bị xem xét cho thôi học.

3.7. Các câu lạc bộ, các khóa học phụ đạo, nâng cao ngoài giờ: Nhà trường tổ chức các CLB như võ, nhảy, múa, cờ, nghệ thuật tạo hình…và các khóa học ôn thi tốt nghiệp, nâng cao Toán, Tiếng Anh…. Học sinh đăng ký tham gia tự nguyện và nộp phí theo quy định.

3.8. Phí khám sức khỏe: Áp dụng cho khối THPT (cấp 3), mỗi năm khám sức khỏe 1 lần, danh mục khám theo quy định của Nhà nước.

4. Các khoản phí thu hộ, chi hộ

4.1. Phí xe đưa đón: Nhà trường cung cấp dịch vụ xe đưa đón hàng ngày hoặc cuối tuần đối với những gia đình có nhu cầu đăng ký. Chi phí xe căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký và giá dịch vụ của nhà cung ứng theo nguyên tắc thu bù chi.

Việc đăng ký đi xe hoặc hủy xe được tiến hành hàng kỳ vào thời điểm trước khi học kỳ mới bắt đầu. Tiền xe được thu theo kỳ, không được trừ những ngày không đi học, Nghỉ Lễ, Tết và các ngày nghỉ theo kế hoạch năm học của Nhà trường.

Ngoài đợt đăng ký đầu kỳ, trong kỳ mỗi học sinh được đăng ký 1 lần đi, 1 lần hủy xe, và 2 lần chuyển tuyến tuy nhiên cần báo trước tối thiểu 2 ngày làm việc. Học sinh đăng ký đi xe sẽ nộp tiền xe tiền xe theo tỷ lệ thời gian học còn lại của học kỳ nhân với tiền xe của cả kỳ tại thời điểm đăng ký. Học sinh đăng ký hủy xe sẽ được hoàn tiền xe theo tỷ lệ thời gian học còn lại của học kỳ trong vòng 5 ngày làm việc. Học sinh chuyển tuyến phải nộp thêm tại thời điểm đăng ký hoặc được hoàn lại trong vòng 5 ngày làm việc số tiền chênh lệch giữa 2 tuyến nếu có nhân với tỷ lệ thời gian còn lại của học kỳ.

4.2. Phí ăn sáng/trưa/ chiều: Các trường phổ thông FPT có thể lựa chọn mô hình mời các nhà cung ứng suất ăn chủ động cung cấp bữa ăn cho học sinh tại cantin nhà trường hoặc đặt hộ suất ăn từ nhà cung ứng bên ngoài cho học sinh. Trong trường hợp nhà trường phải làm hộ nhà cung ứng việc đăng ký suất ăn, thu tiền ăn của học sinh thì việc này thực hiện theo nguyên tắc sau: Phụ huynh học sinh nộp trước tiền ăn cả kỳ và quyết toán số lượng bữa ăn thực tế vào cuối kỳ. Tiền ăn chỉ được trừ trong trường hợp có đơn xin nghỉ học của phụ huynh (bằng đơn gửi trực tiếp hoặc email) báo trước 2 ngày làm việc và thời gian nghỉ học

từ 2 ngày làm việc liên tục trở lên. Với các bữa ăn không bắt buộc, trong kỳ học sinh được phép hủy 1 lần và đăng ký mới 1 lần, tuy nhiên cần báo trước tối thiểu 2 ngày làm việc. Trường hợp học sinh không ăn do nghỉ học 2 ngày liên tục hoặc hủy ăn sẽ được hoàn lại tiền tương ứng số bữa hủy hợp lệ chưa sử dụng bằng cách bù trừ vào tiền ăn hoặc học phí phải nộp của kỳ sau hoặc được nhận lại tiền trong vòng 5 ngày làm việc nếu chuyển trường khác. Trường hợp học sinh đăng ký mới cần nộp tiền các bữa còn lại cho tới cuối kỳ khi làm thủ tục đăng ký.

4.3. Sách giáo khoa, sách tham khảo: Sách Tiếng Anh, sách Tin học theo chương trình học đặc thù của FPT Schools nhà trường mua hộ học sinh theo danh sách đăng ký.

4.4. Đồng phục, võ phục giáo dục thể chất: Phụ huynh học sinh chủ động trang bị đồng phục, võ phục, quân phục… nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của môn học. Nhà trường có thể xem xét tìm nhà cung cấp giới thiệu cho phụ huynh lựa chọn hoặc mua hộ hoặc cung cấp cho học sinh tương đương giá đặt may.

4.5.  Phí mua bảo hiểm y tế: Nhà trường thu hộ theo quy định của Nhà nước

4.6. Phí trang bị vật dụng cho giường ngủ nội trú: Học sinh tự trang bị đệm, vỏ ga giường, gối và vỏ gối theo chất liệu, mẫu mã và kích thước do nhà trường thống nhất hoặc nhờ nhà trường mua hộ. Khi rời khỏi trường học sinh có quyền nhận lại các vật dụng này.

5. Chính sách hoàn trả các khoản phí

a. Phí tuyển sinh, phí giữ chỗ, phí nhập học:

 • Phí tuyển sinh, phí nhập học không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.
 • Phí giữ chỗ không được hoàn trả hoặc chuyển nhượng cho người khác trong trường hợp học sinh không nhập học.

b. Học phí

 • Học sinh thôi học trước ngày học đầu tiên của học kỳ sẽ được trả lại 80% học phí thực nộp.
 • Học sinh thôi học trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày học đầu tiên của học kỳ sẽ được hoàn trả 50% học phí thực nộp. 
 • Học sinh thôi học sau 10 ngày làm việc tính từ ngày học đầu tiên của học kỳ sẽ không được hoàn trả học phí.
 • Học sinh không được hoàn trả học phí đối với các buổi nghỉ học kể cả trong trường hợp tự ý nghỉ hoặc nghỉ theo lịch của Nhà trường.

c. Các khoản phụ phí

 • Phí quản lý bán trú, phí nội trú: Giống quy định hoàn trả học phí.
 • Câu lạc bộ, các khóa học nâng cao ngoài giờ: Hoàn trả trong trường hợp khoá học chưa bắt đầu. Không hoàn trả nếu học sinh bỏ học dở chừng.

d. Các khoản thu hộ/chi hộ

 • Phí ăn sáng/trưa/chiều và tiền xe đưa đón theo quy định tại mục 4.1 và 4.2
 • Các khoản phí sách, đồng phục, vật dụng giường nội trú: Nếu Nhà trường đã nhận hàng từ nhà cung cấp thì không được hoàn trả, học sinh được nhận các vật dụng này; Nếu chưa nhận hàng thì căn cứ theo điều khoản hợp đồng với nhà cung ứng để xem xét hoàn trả.

6. Quy định về thời hạn nộp học phí và các khoản phí

Học sinh có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ học phí và các khoản phí khác nộp cùng học phí (nếu có) ít nhất 05 ngày làm việc trước khi học kỳ bắt đầu.

Học sinh nhập học muộn so với quy định tuyển sinh của Trường trừ tiền ăn và tiền xe đưa đón sẽ tính toán mức nộp cụ thể kể từ thời điểm nhập học có trách nhiệm nộp đầy đủ các khoản học phí và phí khác giống như các học sinh nhập học thông thường.

 

BẢNG HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ

HỌC SINH TRƯỜNG THPT FPT HÒA LẠC

(Ban hành theo Quyết định số 24/QĐ-CTGDFPT ngày 13/4/2022)

Đơn vị: VND

thpt-fpt-quy-dinh-tai-chinh

 

 

Ngày đăng: 01/06/2022

Ngày cập nhật: 01/06/2022

Tác giả: Lê Trang

Tin cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2024 - 2025

 • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh