Trang chủ » Tin tức » Thông báo » Trang 15

Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý trường học điện tử FSchool – MIS

Để phục vụ nhu cầu công nghệ thông tin hóa các tác vụ trong nhà trường, cũng như hỗ trợ phụ huynh và học sinh thuận lợi trong việc theo dõi các kế hoạch đào tạo, lịch biểu, hoạt động, thông báo… nhà trường đã đưa vào vận hành hệ thống quản lý trường học điện tử FSchool – MIS.

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh